Til forsiden

Køling med omtanke for miljøet

Køleanlæg har – lige så længe de har eksisteret – været store bidragydere til den globale opvarmning. Heldigvis har dygtige udviklere fundet ud af at udnytte alternative og mindre skadelige kølemedier, ligesom der i disse år er stor fokus på genvinding af den varme, et køleanlæg udvikler. Ved at indsætte intelligente styringer er det endvidere muligt at sikre en langt mere energirigtig drift af både kompressorer og ventilatorer. Alle disse tiltag betyder, at vi i dag kan tilbyde dig et driftsikkert anlæg, der tager maksimalt hensyn til miljøet.

For at give dig chancen for at vælge det mest miljørigtige alternativ, hjælper vi dig gerne med at synliggøre anlæggets samlede miljøbelastning. Vi gør også meget ud af, at anskueliggøre dit besparelsespotentiale ved varmegenvinding.

"Vi arbejder efter et princip, hvor vi altid stiller spørgsmålet:
Kan vi genanvende energien? Hvis svaret er nej, så finder vi
altid en løsning, hvor vi så at sige smider energien væk så
billigt som overhovedet muligt."

Anders Dam, indehaver og stifter af A-Comfort

Nyhed: Winghouse

Når der både er behov for køl og varme tilbyder vi kombinations-løsninger med 100% varmegenvinding.

 

Læs/download
OM ENERGIBEREGNINGER


Varmegenvinding

Vi arbejder intensivt med energibesparende teknologier til køleapplikationer i serverrum, industriprocesser eller bygninger.

 

Gå til siden
OM VARMEGENVINDING


  • A-Comfort ApS
  • Galoche Alle 10
  • 4600 Køge
  • Tlf.: +45 70 26 05 88
  • CVR-NR: DK 28 71 27 90